School Emblem
School
 


同創理想學生會

作曲: (92-93) 4E施恩琪 5E 黃宏亮
填詞: (92-93) 6S 陳志強 6S 陳彥慧

齊同心 大家一起參與
同團結 創造理想校園
共並肩 碰到挫敗不退縮
猶如飛鷹破空衝霄去
齊來一起分享學生會的苦與樂
望你我以熱誠真心意願去闖
團結大眾的心
你共我前途全力去開創
齊互勉 獻分力
SU 全賴你
Address: 397 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T., Hong Kong S.A.R., China.       Tel: 2420 8893       Fax: 2420 5850
E-mail address: lwmss@lamwoo.edu.hk