School Emblem
School
Posted on 2008-05-09 (Friday)
普及運動三週

3/319/3的普及運動三週已經圓滿結束,感謝各位老師及同學的鼎力支持。普及運動週期間,無論在籃球場、體操館,抑或冬青園,都會發現各充滿鬥心的參賽者在練習或比賽;而在籃球場附近、教室外的走廊則站滿了各班的支持者,整個校園都洋溢著多做運動的氣氛。普及運動三週讓同學有更多機會接觸不同的運動,不但能夠幫助同學建立多做運動的習慣,而且令各班團結起來。總括而言,普及運動三週得到這麼好的成果,真的要感謝校方的支持,以及老師和同學的踴躍參與。

以下是各項比賽之結果:

班際比賽

中一賽艇                    季軍     1A      亞軍     1C_    冠軍是     1E     

多人多一足                季軍     4E       亞軍     1E      冠軍是     6L     

初級組三人籃球        季軍     2B       亞軍     2A     冠軍是     2D     

高級組三人籃球        季軍     3C      亞軍     4C      冠軍是     6L      

初級組閃避球            季軍     2A      亞軍     2D      冠軍是     2C    

高級組閃避球            季軍     3D      亞軍     3B       冠軍是     4A    

奧運問答比賽

季軍     6H     亞軍     2D        冠軍     4E    

個人獎項

中一賽艇最佳女賽艇手   1A 陳令鈴 (232)   

最佳男賽艇手   1C 黃錦星 (284)  

林護最佳運動員

冠軍       3D 梁樂彤     (   341   )

第二位    3A 周彥    (   336   )

第三位     7F 許愷雯     (  242 

林護競技金霸王大獎

季軍     1E    (162 )

亞軍     2D    (210)

冠軍     6L     (227)

恭喜所有得獎同學及班別!> Back to Index
Address: 397 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T., Hong Kong S.A.R., China.       Tel: 2420 8893       Fax: 2420 5850