School Emblem
四十周年校慶CD

四十周年校慶CD現已完成製作,如各校友有意訂購,

1. 可於辦公時間內 (8:00A.M. – 5:00P.M.) 到本校校務處購買

2. 郵遞方式
(A) 本地
請將支票聯同姓名、電話及郵寄地址寄到本校:

支票抬頭:聖公會林護紀念中學
本校地址:新界葵涌葵盛圍397號
聯絡電話:24208893

(B) 海外
請以電郵方式聯絡校方 (lamwoo@nevigator.com ; ATTN: Music Teacher)
以便商討郵遞方法

價格:
四十周年校慶CD  $70
四十周年校慶CD與錄音花絮DVD $80
(每一隻CD須另附郵費 $10)

 

 

 


 
 


 
 


 

> Back
Address: 397 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T., Hong Kong S.A.R., China.       Tel: 2420 8893       Fax: 2420 5850
E-mail address: lwmss@lamwoo.edu.hk