School Emblem
School
 

Interhouse Competition Results

社 際 比 賽 紀 錄 (2017 - 2018)

活動計分安排如下:

活動

冠軍

亞軍

季軍

殿軍

運動會

100

50 × 分數比 + 45

50 × 分數比 + 40

50 × 分數比 + 35

啦啦隊比賽(運動會)

50

47

44

41

男子籃球比賽

50

47.5

45

42.5

壁報設計比賽

100

96

92

88

四社活動週

25

23

21

19

啦啦隊比賽(球賽)

100

93

86

79

排球比賽

50

47.5

45

42.5

問答比賽

100

92

84

76


活動得分如下:

活動

得分

藍社

綠社

紅社

黃社

運動會

67

100

92

79

啦啦隊比賽(運動會)

50

44

41

47

男子籃球比賽

47.5

45

50

42.5

壁報設計比賽

92

100

88

96

四社活動週

搶尾巴

21

25

19

23

手指扭扭樂

22

25

19

22

大象疊杯

19

23

21

25

啦啦隊比賽(球賽)

100

93

86

79

排球比賽

42.5

45

50

47.5

問答比賽

/

/

/

/

總分 (暫時)

461

500

466

461

名次 (暫時)

3

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Address: 397 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T., Hong Kong S.A.R., China.       Tel: 2420 8893       Fax: 2420 5850